Driftade tjänster

Välja marknadsområde

Driftade tjänster för kommunal förvaltning

För att lösa hela kommunens verksamhetsbehov kring Gator och trafik har Norconsult Digital utvecklat flera produkter som tillsammans kan utgöra en verksamhetslösning eller ingå som delar i kommunens miljö kring Gatu- och trafikfrågor. Vi erbjuder system i form av driftade tjänster för olika typer av tillståndshantering, Trafikföreskrifter och Nätredigering med utbyte till NVDB.

Kontakta oss

Norconsult Digital utvecklar egna molnbaserade lösningar inom GIS, vägförvaltning, ärendehantering och trafikinformation till offentliga och privata aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. Vi har egen drift och supportverksamhet som hjälper våra kunder att nå full potential i våra lösningar.

Att använda IT som ett kraftfullt verktyg för ökad samhällsnytta är vår passion.

Moduler i ISY Road familjen

ISY Road Schakt & TA

Med ISY Road Schakt & TA får du kontroll över processen från ansökan till garantibesiktning. Dessutom håller systemet reda på alla kostnader automatiskt och säkerställer att det blir enkelt att fakturera varje månad.

ISY Road Trafikföreskrift

Med ISY Road Trafikföreskrift får du kontroll över processen att skriva och leverera trafikföreskrifter och väghållarbeslut till Transportstyrelsen och STFS. Genom pedagogiska fördefinierade mallar blir det lätt att skriva korrekta föreskrifter.

ISY Road Markupplåtelse

Med ISY Road Markupplåtelse får du kontroll över processen från ansökan till fakturering kring Markupplåtelser. Dessutom beräknar systemet alla kostnader automatiskt och säkerställer att det blir enkelt att fakturera varje månad.

ISY Road Nätredigering

ISY Road Nätredigering bygger på ett koncept med ett Sverige-gemensamt stabilt vägnät som kan redigeras lokalt och utbytas dubbelriktat med Trafikverkets Nationella Vägdatabas NVDB.

ISY Map

Ett kraftfullt webbGIS baserat på Open Source som kan användas både fristående eller som en inbyggd kartkomponent i system som behöver addera kartstöd

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss