ISY Road Trafikföreskrift

ISY Road Trafikföreskrift, ett enkelt sätt att skriva föreskrifter

Med ISY Road Trafikföreskrift får du kontroll över processen att skriva och leverera trafikföreskrifter och väghållarbeslut till Transportstyrelsen och STFS. Genom pedagogiska fördefinierade mallar blir det lätt att skriva korrekta föreskrifter.

Att skriva trafikföreskrifter och väghållarbeslut är förenat med en komplex juridik som inte alltid är så lätt. Med ISY Road Trafikföreskrift får man fördefinierade mallar som förenklar arbetet och gör att man kan skriva alla sina föreskrifter på samma sätt. 

Föreskrifterna kopplas till vägnätet med så kallad BTR-information och en kartbild infogas automatiskt i beslutsdokumentet. Genom systemets leveranstjänst till STFS behöver man inte använda personliga certifikat och systemet bevakar också att föreskriften levereras och försöker automatiskt leverera igen i det fall STFS inte svarar. 

Samtliga föreskrifter som levererats till STFS historiskt, oavsett beredningssystem samt från samtliga myndigheter tillgängliggörs i systemet. Det innebär att man har möjlighet att få en heltäckande bild av samtliga föreskrifter som berör kommunen inom systemet.

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss