ISY Road

Söker du ett systemstöd för hela din verksamhet kring gatu- och trafikområdet? ISY Road är det du söker!

Vi har etablerat en plattform som innehåller de viktigaste systemstöden i ett gemensamt gränssnitt. ISY Road är en plattform som tillhandahåller flera moduler inom gatu- och trafikområdet. Ni kan själva välja vilka moduler ni behöver för att ge er verksamhet det mest effektiva systemstödet. Med ISY Road får ni ordning och reda på er verksamhet, era data och med hjälp av kartan har ni en unik överblick på vad som pågår eller planeras i kommunen.

ISY Road är en produktsvit som har utvecklats under cirka 10 års tid av Norconsult Digital tillsammans med ett antal kommunala och offentliga kunder i Sverige och Norge. ISY Road är speciellt anpassad för att stödja hela processen för kommunal eller offentlig förvaltning inom området vägar, gator och trafik.  

ISY Road innehåller stöd för: 

  • Planering, budgetering och uppföljning av underhåll och drift. 
  • Beställning, kommunikation och återkoppling tillsammans med externa entreprenörer och kontrollingenjörer. 
  • Offentlig felanmälan/synpunktshantering med vidarebefordran till rätt intern verksamhet och utförare. 
  • Kontroll och uppföljning. 
  • Anläggningsregister kopplat till vägnätet i NVDB med en egen lagring för godtyckliga anläggningsobjekt som kan vara hierarkiskt ordnade. 
  • Specifika moduler för ärendetyper som Markupplåtelse, Schakttillstånd, TA-planer och Beläggningsplanläggning som kan köpas till som tilläggsmoduler. 

Plattformen är baserad på den senaste tekniken från Microsoft .NET och erbjuds som en driftad molntjänst. I plattformen finns en central kartfunktion som ger en tydlig visuell överblick över anläggningar och ärenden (uppgifter), och som gör det möjligt att integrera egna geografiska data eller bakgrundskartor. Plattformen är responsiv och anpassad för olika ändamål, både avancerade administratörsuppgifter och mer anpassad mobilanvändning. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss