ISY Road FDU

ISY Road FDU, ett komplett verksamhetssystem för förvaltning av väg, park och anläggningar

ISY Road FDU ger en kommun ett kartbaserat verktyg för förvaltning, drift och underhåll för alla verksamhetsområden inklusive Park och grönytor. Systemet kan uppdatera vägnät och vägnätsföreteelser mot NVDB samt utgöra ett generellt anläggningsregister för samtliga anläggningsobjekt en kommun förvaltar så som asfaltsbeläggningar, skyltar, gatumöblemang, lekplatsutrustning, parkanläggningar, slåttersträckor mm

ISY Road FDU består av flera olika delar. En planläggningsdel där man kan planera kommande inspektioner eller arbetsorders för objekt i anläggningsregistret kopplat till en budget. Ärendedelen där inspektioner och arbetsorders kan tilldelas till utförare – såväl interna som externa, där dessa återrapporterar direkt i systemet. All kommunikation, dokument och bilder i samband med inspektion eller arbetsorder samlas i ett ärende både handläggarsidan och utförarsidan har tillgång till under arbetets genomförande och uppföljning. De olika ärendetyperna lagras också direkt i anläggningsregistret kopplat till objektet så att det blir tydligt hur ofta en inspektion eller arbetsorder har ägt rum på det specifika objektet. 

Med hjälp av kartan kopplas alla anläggningsobjekt och ärenden till kartan vilket ger en visuell förståelse över var anläggnigsobjekten finns samt vilka olika typer av arbeten som är planerade eller har genomförs på dem. Då alla verksamheter samsas i samma system finns en unik möjlighet att samköra uppgifter och presentera en holistisk vy i kartan över allt som händer i kommunen. De olika tillståndsmodulerna för schakttillstånd och TA-planer, Markupplåtelse och felanmälan kan också aktiveras i samma dashboard med kartkoppling och ger ytterligare möjligheter att förstå vad som är planerat eller pågår på en viss plats vid varje given tidpunkt. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss