Driftade tjänster

Välj marknadsområde

Driftade tjänster

Norconsult Digital har etablerat en tjänsteplattform - ISY Road för tillhandahållande av verksamhetssystem i form av driftade tjänster. Tjänsterna är webbaserade och ger olika verksamheter tillgång till avancerade system utan att själva behöva hantera driftfrågan för vald lösning.

Kontakta oss

Jenny Moche

Verkställande Direktör
Tel. +46 72 711 85 46
Tel. +46 72 711 85 46

Kontakta oss