Vi bidrar till en ren och trygg stad

Stockholms stad vill vara en ren, trygg och snygg stad för medborgare och besökare. För att möjliggöra för medborgarna att enkelt göra felanmälningar eller lämna synpunkter till staden har Norconsult Digital utvecklat en app för detta ändamål. Genom appen kan staden säkerställa att medborgarnas åsikter hörsammas och att fel och brister upptäcks tidigt och snabbt kan åtgärdas.

- 2017 års vinnare i Stockholms stads tävling "digitaliseringspriset" har satt fokus på att skapa den smarta staden, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag. Tyck Till - appen har mycket snabbt blivit väldigt populär hos medborgarna

Tyck till

Norconsult Digital har designat och utvecklat appen Tyck till för Android och iOS på beställning av Trafikkontoret i Stockholm. Med hjälp av appen kan medborgare felanmäla eller lämna synpunkter på stadens gator, torg och parker. Trafikkontoret i Stockholm och stadens 13 stadsdelsförvaltningar hanterar en mängd olika installationer och anläggningar. Dessa sköts i huvudsak via olika entreprenörer. När en felanmälan om t ex en trasig lampa rapporteras in via appen skickas ärendet vidare till ett ärendehanteringssystem och till rätt avdelning på trafikkontoret. En handläggare tar emot ärendet och skapar då en arbetsorder till en entreprenör som med hjälp av information i ärendet kan åtgärda den trasiga belysningen. 

Med hjälp av appen Tyck till har kommunikation mellan medborgare och kommunen möjliggjorts på ett helt nytt sätt och år 2021 hanterades cirka 170 000 ärenden via appen. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss