Konsulttjänster

Kontakta oss

Systemutveckling

Saknar ni system eller funktioner idag för någon hantering som är viktig för er verksamhet hjälper vi er gärna att själva eller i samverkan med era andra systemleverantörer utveckla detta.

Integrationer

Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem via en vägnätsdatabas och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem. 

Systemförvaltning

Verksamhetsutveckling och förvaltningsstöd är självklara delar av våra utvecklingsuppdrag, men vi erbjuder även dessa tjänster fristående i alla sammanhang där vår kompetens kan komma till nytta. 

GIS-utveckling

Vi på Norconsult Digital ser stora möjligheter för både privata och offentliga aktörer att skapa samhällsnytta med hjälp av öppna data. Detta både genom att skapa möjligheter för öppen innovation, då invånare och företag utvecklar egna tjänster utifrån öppna datakällor, men också genom egen användning av informationen. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss