Behöver du hjälp att integrera system för att få data att samspela bättre?

Kontakta oss

Hela idén med en kommungemensam vägnätsdatabas, såsom ISY Road, är att integrera kommunens alla data som rör gator, vägar och trafik, inte bara data i system från Norconsult Digital. I de flesta kommuner finns en rad olika system som hanterar data som skulle vara värdefullt att få in i ISY Road. Många system skulle också kunna bli ännu bättre genom att utnyttja data och funktioner i ISY Road. 

 

Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem! De kan vässa sina system med funktioner för att skapa eller utnyttja data från ISY Road. Vi kan även hjälpa systemleverantörer som inte har något kartstöd i sin applikation att utveckla eller integrera ett sådant. 

Integrationer

Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem via en vägnätsdatabas och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem. 

 • Magnus Jernberg

  Säljansvarig

 • Kontakta oss

  Se våra andra tjänsteområden

  Systemutveckling

  Saknar ni system eller funktioner idag för någon hantering som är viktig för er verksamhet hjälper vi er gärna att själva eller i samverkan med era andra systemleverantörer utveckla detta.

  Systemförvaltning

  Verksamhetsutveckling och förvaltningsstöd är självklara delar av våra utvecklingsuppdrag, men vi erbjuder även dessa tjänster fristående i alla sammanhang där vår kompetens kan komma till nytta. 

  GIS-utveckling

  Vi på Norconsult Digital ser stora möjligheter för både privata och offentliga aktörer att skapa samhällsnytta med hjälp av öppna data. Detta både genom att skapa möjligheter för öppen innovation, då invånare och företag utvecklar egna tjänster utifrån öppna datakällor, men också genom egen användning av informationen.