Behöver du hjälp med Verksamhetsutveckling eller Förvaltningsstöd?

Kontakta oss

Vi tror att ökad transparens kring offentlig information ger många goda effekter. Ökad delaktighet och insyn från medborgarhåll är en. I det långa loppet tror vi också att öppna data kan leda till bättre informationskvalitet. Med öppna data blir det möjligt att ta fram bättre processer för underhåll och förbättring av informationen, och ta hjälp från allmänheten utifrån devisen "fler ögon hittar fler fel". 

Vi är duktiga på strategi och utveckling som stödjer arbete med öppna data. Vi kan stötta er oavsett om ni står på startlinjen och behöver hjälp med strategisk planering och kom-igång-aktiviteter, eller om ni redan har öppna data och vill få hjälp att återanvända den i olika projekt. Vi har spetskompetens inom öppna datalösningar kring kollektivtrafik och vägnätsdata. Vi hjälper er organisation med skräddarsydda tjänster som exempelvis: 

 

 • Råd kring strategiskt arbete med öppna data 
 • Hjälp att implementera och kommunicera SKLs nationella ramverk för öppna data 
 • Uppfyllelse av PSI-datakoll (ett enkelt första steg för offentliga organisationer) 
 • Inventering och informationskartläggning 
 • Kategorisering av data med DCAT-AP specifikationen 
 • Analys av kostnader/nyttan med befintliga datamängder 
 • Tekniska Specifikationer för API:ar/dataplattformar 
 • Publicering och hjälp till att skapa vidareutnyttjande av öppna data 

GIS-utveckling

Vi på Norconsult Digital ser stora möjligheter för både privata och offentliga aktörer att skapa samhällsnytta med hjälp av öppna data. Detta både genom att skapa möjligheter för öppen innovation, då invånare och företag utvecklar egna tjänster utifrån öppna datakällor, men också genom egen användning av informationen. 

 • Magnus Jernberg

  Säljansvarig

 • Kontakta oss

  Se våra andra tjänsteområden

  Systemutveckling

  Saknar ni system eller funktioner idag för någon hantering som är viktig för er verksamhet hjälper vi er gärna att själva eller i samverkan med era andra systemleverantörer utveckla detta.

  Integrationer

  Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem via en vägnätsdatabas och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem. 

  Systemförvaltning

  Verksamhetsutveckling och förvaltningsstöd är självklara delar av våra utvecklingsuppdrag, men vi erbjuder även dessa tjänster fristående i alla sammanhang där vår kompetens kan komma till nytta.