Behöver du systemutvecklare till ditt projekt?

Kontakta oss

Vi kan vara ert stöd i kravställningen och samverkan med ers samarbetsparter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Trafikverket och Trafik Stockholm gällande leveransmetoder, datainnehåll och struktur, kvalitet och processer.

Vi kan vara ert beställarstöd och hjälpa till med att specificera ny eller vidareutveckling av funktionalitet gentemot era andra systemleverantörer.

Vi kan hjälpa er vid framtagning av integrationsmetoder för era övriga systemleverantörer samt hjälpa och stötta i detta integrationsarbete.

Systemutveckling

Saknar ni system eller funktioner idag för någon hantering som är viktig för er verksamhet hjälper vi er gärna att själva eller i samverkan med era andra systemleverantörer utveckla detta.

 • Magnus Jernberg

  Säljansvarig

 • Kontakta oss

  Se våra andra tjänsteområden

  Integrationer

  Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem via en vägnätsdatabas och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem. 

  Systemförvaltning

  Verksamhetsutveckling och förvaltningsstöd är självklara delar av våra utvecklingsuppdrag, men vi erbjuder även dessa tjänster fristående i alla sammanhang där vår kompetens kan komma till nytta. 

  GIS-utveckling

  Vi på Norconsult Digital ser stora möjligheter för både privata och offentliga aktörer att skapa samhällsnytta med hjälp av öppna data. Detta både genom att skapa möjligheter för öppen innovation, då invånare och företag utvecklar egna tjänster utifrån öppna datakällor, men också genom egen användning av informationen.