Koll på blåljus

För att Luleå kommun skulle kunna certifiera sig som en Blåljuskommun behövde man förutom att få rätt på sina geodataprocesser även kvalitetssäkra sin geodata. Med hjälp av Norconsult Digitals produkt ISY Road kunde både mer data och data med bättre kvalitet levereras.

Blåljuskollen

Luleå kommun är en av de första kommunerna i Sverige som genomförde Blåljuskollen. Blåljuskollen är ett projekt som säkerställer att kommunen levererar korrekt kartinformation kring vägar, leder, byggnader och anläggningar till Trafikverket och Lantmäteriet. Denna data behövs för att blåljusaktörer ska hitta rätt. 

Luleå kommun använder vår vägnätsplattform ISY Road och redigerar både bil-, cykel- och gångnät med tillhörande NVDB-företeelser. Med hjälp av ISY Road kunde Luleå skapa de förutsättningar som krävdes för att ambulans, brandkår och Polisen ska få grönt ljus i korsningar i samband med utryckning. Som en del av det arbetet har Norconsult Digital även rättat cykelvägnätet och digitaliserat och laddat gångvägnätet till NVDB. 

”Verktyget gör det möjligt att enkelt ange mittkoordinaten i en korsning även när den är komplicerad, vilket har underlättat arbetet mycket”, berättar Markus Simu som varit ansvarig för vägdatadelarna i Luleås projekt.
  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss