Pilar mitt i prick

Stockholm har köpt ISY Road FDU som ersättare till Driftportalen

Vi är oerhört stolta och glada att Norconsult Digital kommer leverera det system som ska ersätta Driftportalen hos Trafikkontoret på Stockholms stad. Vi har i många år utvecklat och förvaltat Driftportalen för Trafikkontrets räkning men nu ersätts denna snart av ISY Road FDU.

I en stor upphandling efterfrågade Trafikkontoret en ersättare till dagens system där leverantören skulle erbjuda en produkt som också kunde integrera sig med en rad kringsystem i trafikkontorets IT-miljö. Produkten skulle vara en standardprodukt så långt som möjligt men även svara upp mot flera specifika krav för att ge Trafikkontoret flexibilitet för många olika verksamheter som ska arbeta i det nya systemet.

ISY Road används idag av 10 norska Fylkeskommuner för förvaltning, drift och underhåll av Fylkesvägnätet. Det innebär att nästan allt regionalt vägnät i hela Norge inklusive broar och tunnlar förvaltas via ISY Road.

ISY Road är en plattform utvecklad under 10 års tid tillsammans med ett antal olika kommunala och offentliga kunder i Sverige och Norge. ISY Road är speciellt an­passad för att stötta hela processen för en kommunal eller offentlig verksamhet som arbetar med vägar, gator och trafik. ISY Road utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder. ISY-produkterna är utvecklade tillsammans med många olika kommunala kunder i Sverige och Norge, däribland Stockholms Stad och Göteborgs Stad. I Norge använder alla norska fylkeskommuner (förutom Oslo) ISY Road som förvaltnings­lösning för vägunderhåll.

ISY Road – FDU är en plattform med moduler för att hantera en verksamhets hela behov av förvaltning, drift och underhåll av anläggningstillgångar. Det passar bäst för organisationer som förvaltar vägar, broar, tunnlar, parker och anläggningsobjekt kopplade till dessa. Ärendeprocessen kring förvaltning, drift och underhåll är också helt integrerad och hänger ihop sömlöst med anläggningsregistret. Det finns möjlighet att skapa en förvaltningsplan för ett anläggningsobjekt med tillhörande budget.