Behöver du hjälp med Verksamhetsutveckling eller Förvaltningsstöd?

Kontakta oss

Exempel på tjänster inom detta område är projektledning av införande av nya verksamhetsstöd. Vi kombinerar gärna denna typ av uppdrag med verksamhetsutveckling, så att vi tillsammans kan se till att det verksamhetsstöd ni inför får förväntad nytta i organisationen. Vi blir nöjda om ni vid projektavslut känner att ni har fått en nystart i er organisation. 

 

Genom samverkan med både kunden och dennes övriga systemleverantörer, konsulter och samarbetsparter tar vi ansvar för att de uppsatta målen nås. Vi genomför uppdrag med syfte att uppnå en mer samordnad GIS-verksamhet. Uppdraget innehåller en analys av nuläget samt en handlingsplan för att nå det önskade läget. Vi tar hand om alla kontakter med programleverantörer och IT-avdelningar i din kommun, samt ger förslag på en stabil och kostnadseffektiv lösning. 

Systemförvaltning

Verksamhetsutveckling och förvaltningsstöd är självklara delar av våra utvecklingsuppdrag, men vi erbjuder även dessa tjänster fristående i alla sammanhang där vår kompetens kan komma till nytta. 

 • Magnus Jernberg

  Säljansvarig

 • Kontakta oss

  Se våra andra tjänsteområden

  Systemutveckling

  Saknar ni system eller funktioner idag för någon hantering som är viktig för er verksamhet hjälper vi er gärna att själva eller i samverkan med era andra systemleverantörer utveckla detta.

  Integrationer

  Vi hjälper gärna er att samverka med era övriga IT-leverantörer kring integration av befintliga verksamhetssystem via en vägnätsdatabas och tillhandahålla utvecklingsmiljö, programkomponenter och webbtjänster till dem. 

  GIS-utveckling

  Vi på Norconsult Digital ser stora möjligheter för både privata och offentliga aktörer att skapa samhällsnytta med hjälp av öppna data. Detta både genom att skapa möjligheter för öppen innovation, då invånare och företag utvecklar egna tjänster utifrån öppna datakällor, men också genom egen användning av informationen.