Öppna data

Norconsult Digital hjälper till att skapa öppna data

Mängder av data skapas varje dag i en kommun. Enligt lag ska myndigheter i Sverige göra offentlig information mer tillgänglig. Stockholms stad tog hjälp av Norconsult Digital för att systematiskt och automatiskt tillgängliggöra denna data till sina invånare, forskare och privata aktörer.

Möjliggör effektiviseringar

Tillsammans med trafikkontoret i Stockholm förbättrar Norconsult Digital möjligheterna för Stockholms medborgare att ta del av väg- och trafikdata i form av öppna data. Öppna data kan användas fritt och möjliggör både samhällsnyttiga tjänster och effektiviseringar.  

Norconsult Digital har tagit fram en lösning åt trafikkontoret, för att tillgängliggöra data publikt i form av öppna API:er som går att programmera mot. Tjänsterna exponerar bland annat stadens vägnät, vägteknisk information såsom vägbredd, höjdhinder, gågator mm, trafikregler och information om parkeringsautomater. Det finns flera tjänster för att komma åt de datamängder som ställs till förfogande från trafikkontorets vägdatabas. Tjänsterna är publikt åtkomliga via en webbsida som Norconsult Digital har byggt och kan användas av medborgare och företag för att exempelvis ta fram egna applikationer.  

Trafikkontorets öppna data uppdateras kontinuerligt och automatiskt genom kommunens ordinarie verksamhet. Lösningen innebär att Stockholm nu kan erbjuda ajourhållna öppna data utan merkostnad eller merarbete. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss