Rött tak i lappformat

Bättre koll på data

Allt fler kommuner och myndigheter publicerar öppna data. Problemet är att det kan vara svårt att hitta relevant information i den. Trafikkontoret i Stockholm har tagit hjälp av Norconsult Digital för att göra sin trafikrelaterade data mer tillgänglig genom visualiseringar.

Skylt som det står Open på

Uppdraget har varit att genomföra åtgärder som ska underlätta för utvecklare att arbeta med data, och göra informationen lättåtkomlig för olika målgrupper; handläggare på Stockholms stad, forskare och studenter eller allmänheten. I uppdraget använde vi oss av en s.k. ”datalins” som i korthet betyder att vi kan sätta tydligare fokus och titta både brett och djupt på trafikkontorets data, som annars kan vara ganska otillgänglig. Det är helt enkelt ett sätt att bättre visualisera data.  

En del av tanken med att göra data mer lättillgänglig är att man på trafikkontoret i Stockholms stad hoppas att det tas fram analyser och appar utan att trafikkontoret behöver bygga dem själva. Det handlar bland annat om demokratisering. Och i det långa loppet kan staden själva dra nytta av de analyser och appar som tas fram och på det sättet få ytterligare användning av den data som redan produceras i kommunens ordinarie verksamhet. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss