Driftade tjänster

Välja marknadsområde

ISY Road - En komplett produktsvit för vägförvaltning och ärendehantering

ISY Road är en produktsvit för alla aktörer inom vägförvaltning. Den är ett resultat av 10 års fokuserad utveckling tillsammans med ett antal kommunala och offentliga kunder i Sverige och Norge och är speciellt anpassad för att stödja hela vägförvaltningsprocessen för en kommun eller offentlig förvaltning. Systemet är modulärt uppbyggt för att enkelt kunna skalas upp eller ner efter behov. Typiska användare av systemet är handläggare, entreprenörer och beslutsfattare som arbetar med vägar, gator och trafik.

Kontakta oss

ISY Road erbjuds som en abonnemangstjänst där driften sker i Sverige. Centralt i lösningen är kartan som ger en tydlig visuell överblick över pågående- och planerade aktiviteter på ärende- eller anläggningsnivå. Har kunden egna geografiska data eller önskemål om bakgrundskartor kan dessa enkelt visas i systemet. Produktsviten erbjuder ett antal samverkande moduler eller funktionspaket som organisationen enkelt kan lägga till då behoven ändras. 

Användarna av systemet kan jobba via dator, tablets eller telefoner där programmet anpassas efter respektive skärmstorlek.  

 

Produktsviten innehåller följande moduler som levereras i ett och samma GUI 

 • Underhållsplanering 
 • Arbetsorder och Inspektioner 
 • Schakt och TA-plan 
 • Markupplåtelse och nyttjandeavtal 
 • Trafikföreskrift 
 • Parkeringstillstånd 
 • Anläggningsregister 
 • NVDB-nätredigering 
 • Fältapp för arbetsorderhantering och avvikelserapportering 

 

Följande integrationer kan erbjudas för att få ett sömlöst flöde i samverkan med andra system; 

 • Integration med utförare/entreprenörer 
 • Integration med ekonomisystem 
 • Integration med AD, BankID, etc 
 • Integration med Arkiv 
 • Integration med externa GIS-verktyg och plattformar 

ISY Road FDU - en produktsvit för vägförvaltning

ISY Road FDU

ISY Road FDU ger en kommun ett kartbaserat verktyg för förvaltning, drift och underhåll för alla verksamhetsområden inklusive Park och grönytor. Systemet kan uppdatera vägnät och vägnätsföreteelser mot NVDB samt utgöra ett generellt anläggningsregister för samtliga anläggningsobjekt en kommun förvaltar så som asfaltsbeläggningar, skyltar, gatumöblemang, lekplatsutrustning, parkanläggningar, slåttersträckor mm

Hittar du inte det du letar efter?

 • Magnus Jernberg

  Säljansvarig

 • Kontakta oss