ISY Road Felanmälan och synpunktshantering

I en kommun hanterar man många felanmälningar och har behov av att snabbt få dem till rätt del i organisationen samt att på ett enkelt sätt kunna följa upp de fel som tilldelats utförarorgansiationen att rätta till.  

Via ett publikt formulär på kommunens hemsida kan alla göra en felanmälan som också prickas ut på en karta. Det gör det enkelt för handläggare och utförare att hitta rätt plats när felanmälan ska behandlas.  Modulen ger kommunen möjlighet att se alla inrapporterade fel på kartan och kategoriserat på olika typer av fel. Den inbyggda arbetsorderdelen gör det enkelt att följa upp att varje fel som ska åtgärdas blir hanterat samt att systemet loggar den tid som går från att det blir tilldelat till att ågärden är utförd. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss