ISY Road Markupplåtelse

ISY Road Markupplåtelse, ger dig kontroll över alla markupplåtelser och markavtal i kommunen

Med ISY Road Markupplåtelse får du kontroll över processen från ansökan till fakturering kring Markupplåtelser. Dessutom beräknar systemet alla kostnader automatiskt och säkerställer att det blir enkelt att fakturera varje månad.

I en kommun hanterar man många ansökningar om markupplåtelser samt nyttjandeavtal kring kommunal mark. Med modulen för Markupplåtelse får man en digital process kring tillståndshandläggningen från ansökan till fakturering av upplåtelsen eller avtalet.  

Via ett publikt ansökningsformulär kan företag och privatpersoner ansöka om markupplåtelse som förutom att generera ett tillståndsärende hos kommunen skickar in en ansökan till Polisen i det fall det rör användning av offentlig plats. I ansökningsprocessen ritar sökanden in den plats de vill använda mot kommunens egna bakgrundskarta vilket gör att man kommer ha väldigt god kontroll på hur stor yta de vill använda. Ett beviljat markupplåtelseärende startar och avslutas automatiskt på de beviljade datumen och detta syns också tydligt i kartan. All relevant information kan dokumenteras inklusive bilder och dokument och i ärendets logg lagras alla viktiga händelser. 

Systemet kan automatiskt beräkna både fasta och rörliga kostnader för varje ärende som skall faktureras. Det är möjligt att fakturera i förskott för den periodicitet som ska gälla- månadsvis, kvartalsvis, årsvis mm). Genom den centrala faktureringsfunktionen har många kommuner integrerat systemet med sitt ekonomisystem och faktureringen sker automatiskt. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss