ISY Road Schakt & TA

ISY Road Schakt & TA, ger dig kontroll över alla schakter i kommunen

Med ISY Road Schakt & TA får du kontroll över processen från ansökan till garantibesiktning. Dessutom håller systemet reda på alla kostnader automatiskt och säkerställer att det blir enkelt att fakturera varje månad.

I en kommun hanterar man många ansökningar om att få gräva i kommunala vägar, både för underhåll av befintligt ledningsnät, och för att lägga ner ny infrastruktur. Med modulen för Schakttillstånd och TA-planer får man en digital process kring både tillståndshandläggningen från ansökan till uppföljningen av arbetet inklusive garantitider.  

I ansökningsprocessen ritar sökanden in schaktens utsträckning mot kommunens egna bakgrundskarta vilket gör att man kommer ha väldigt god kontroll på var och vem som arbetat på en viss plats flera år tillbaka i tiden, vilket visas tydligt i kartan. Ändringar under arbetets gång fångas upp automatiskt och handläggaren kan godkänna nya datum eller förändrad utsträckning på arbetet. All relevant information kan dokumenteras inklusive bilder och dokument och i ärendets logg lagras alla viktiga händelser. 

Systemet kan automatiskt beräkna både fasta och rörliga kostnader för varje ärende som skall faktureras varje månad. Genom den centrala faktureringsfunktionen har många kommuner integrerat systemet med sitt ekonomisystem och faktureringen sker automatiskt. 

  • Magnus Jernberg

    Säljansvarig

  • Kontakta oss