ISY Road Nätredigering

Ta kontroll över ditt vägnät

ISY Road Nätredigering är en systemplattform och integrationsmotor för vägnätbaserade system. Den bygger på en väletablerad vägnätsmodell och använder den svenska standarden SS 63 70 04, SS 63 70 06 med flera för datalagring och datautbyte. ISY Road bygger på ett koncept med ett Sverige-gemensamt stabilt vägnät som kan redigeras lokalt och utbytas dubbelriktat med Trafikverkets Nationella Vägdatabas NVDB.

I ISY Road finns bl a funktioner för:

 • ett gemensamt vägnät för alla tillämpningar inom såväl gatu- och trafikområdet som för transportplanering och logistik
 • datakatalog för lagring, validering och konfigurering av vägnätsanknutna företeelse­r inklusive alla företeelsetyper som NVDB hanterar
 • systemintegration med andra system och verktyg genom Webservice tjänstegränssnitt
 • integration och publicering av geografiska data genom OGC-tjänstegränssnittet
 • förändringshantering med stöd för prenumeration och historik
 • stöd för avancerad, jobbhanterad vägnätsredigering med en topologimodell som följer Svensk Standard och NVDB:s förändringshantering
 • stöd för användar- och behörighetshantering integrerad med Active Directory
 • Import/export-funktioner

 

Verktyget understödjer en process för utbyte med Trafikverkets NVDB, vilket möjliggörs genom grundläggande funktionalitet för jobbhantering, loggning/spårning, prenumerationer och synkronisering med externa system. Funktionen klarar av automatisk inkrementell dubbelriktad synkronisering med NVDB via svensk standard XML-format. I verktyget sköter man den fortlöpande uppdateringen av vägnät, cykelnät och gångnät, samt gör uppdateringar av vissa företeelsetyper som behöver finnas redan i redigeringsläget (s.k. ”stabila företeelser”).

 • Magnus Jernberg

  Säljansvarig

 • Kontakta oss