ISY Map

ISY Map - ett fristående webbGIS eller en inbyggd kartkomponent

ISY Map baseras på GeoServer och stödjer ett stort antal olika GIS-format, både spatiella databaser (som Oracle, SQL Server och PostgreSQL), olika GIS-filformat och bildformat. ISY Map stödjer OGC-karttjänstestandarder inklusive bildcachade format genom GeoWebCache. ISY Map bygger på HTML-5 och javascript OpenLayers (utan plugins).

Flygbild med överlagrad kartinformation

Klienten i ISY Map kombinerar raster- och vektortjänster (WMS och WFS) för en optimal prestanda­upplevelse.

Det finns funktioner för att;

  • Söka, markera, välja, mäta
  • Behörighetsstyrd geometri- och attributredigering
  • Stöd för importer och exporter i ett flertal geodataformat
  • Stöd för ett antal olika databaser
  • Rollbaserad behörighetsmodell
  • Länka till dokument och bilder
  • Upprätta kartjänster för publicering av interna och externa data
  • Metadatahantering
  • Integrerad med QGIS via WMS-T
Porträtt av Magnus Jernberg

Magnus Jernberg

Säljansvarig

Kontakta oss