Realtidsanalys av IoT-data från trafikmätningar

Kontakta Jenny om du vill diskutera exjobb

Porträtt av Jenny Moche

Jenny Moche

Verkställande Direktör

Kontakta oss