Samhällsproblem med bilmålvakter

Astando har fått förtroende att åt Stockholms stad förvalta det system som används av parkeringsvakterna för kontroll av parkerade fordon. Systemet motverkar samhällsproblemet med bilmålvakter genom slagningar mot olika betalnings- och tillståndsregister.

Parkeringsvakternas kontroll av parkeringstillstånd och betalning sker i dag med hjälp av handdator eller mobiltelefon. Då kontrolleras erlagda avgifter, förfrågningar på fordonen skickas till Transportstyrelsen och tjänsteleverantörer av P-avgifter samt mot stadens interna parkeringstillståndssystem. Dessa kontroller sker via ett IT-integrationssystem som Astando har fått förtroendet att förvalta och vidareutveckla.

Frågor som ställs av användare (parkeringsvakter/driftassistenter) loggas tillsammans med svar från entreprenörer, vilket möjliggör verifiering av utförda kontroller vid bestridande från fordonsägare.