Stockholms stad

Nytt Ramavtal inom GIS med Stocholms stad

Norconsult Digital har fått nytt förtroende från Stockholms stad att leverera konsulttjänster inom området Geodata och GIS.

Stockholms stad har genomfört en ramavtalsupphandling inom konsulttjänster som omfattar samtliga förvaltningar och ett flertal av stadens bolag.

Det nya ramavtalet har en avtalstid på 2 år med optioner om förlängning i ytterligare 2 år.

Norconsult Digital har stöttat Stockholms stad under många år kring verksamhetssystem med integrerad GIS-funktionalitet, öppen data- tjänster och förvaltning av Lokal vägdatabas.

Vi är mycket glada att få ett fortsatt förtroende att leverera inom vår expertkompetens säger Jenny Moche, VD för Norconsult Digital.