Norconsult Astando vinner stort kontrakt med 10 Fylkeskommuner

Norconsult Astando landar stort vägförvaltningsavtal med tio Norska Fylkeskommuner. Norconsult Astando har vunnit sitt största kontrakt någonsin som kommer att säkerställa ett effektivt vägunderhåll av länsvägar för tio Fylkeskommuner i Norge.

I juni 2021 tillkännagav tio norska Fylkeskommuner med Viken i bräschen att Astando tillsammans med sin norska ägare Norconsult Informationsystemer (NoIS) vunnit anbudsförfarandet för ett nytt vägförvaltningssystem.

– Vi är otroligt stolta över att Fylkeskommunerna valde oss och en lösning som baseras på ISY Road och ISY Case. Vi vill vidareutveckla produkterna så att Fylkeskommunerna alltid har ett modernt och användarvänligt system som löser de komplexa uppgifter det handlar om, säger Magnus Jernberg, marknadschef på Norconsult Astando.

Systemet ska effektivisera väg- och anläggningsunderhåll genom att underlätta arbetet med planering, genomförande och kontroll av driftrelaterad verksamhet, för drift och underhåll av broar, tunnlar och vägar.

– Vi i Fylkeskommunerna ville ha en digital lösning som kunde bidra till att driften och underhållet av vårt stora vägnät kan planeras och hanteras på ett mer modernt och effektivt sätt än tidigare. Norconsult Astando valdes eftersom de representerar både något bekant och något nytt. De bygger på lösningar vi känner till och de har erfarenhet och expertis från den norska vägindustrin samtidigt som de tar in nya och framtidsinriktade lösningar i projektet, säger Ann-Kristin Rehder, konsult inom transport i Inlandets Fylkeskommun.

Väljer den bästa lösningen baserat på olika scenarier

– Kartan är en fantastisk informationsbärare och visar tydligt var aktiviteter planeras så att man enkelt kan samordna arbetet mellan olika verksamheter. Tanken är att olika verksamheter ska kunna samordna sitt arbete så att tunnlar, vägar eller broar stängs så sällan, och med så liten påverkan som möjligt. Den samordningsmöjligheten finns inte i dag, säger Försäljningschef Magnus Jernberg.

Systemet kommer att hjälpa Fylkeskommunerna att ta fram scenarier som gör det möjligt att välja den bästa lösningen med hänsyn till tillgängliga budgetar och genom att synkronisera olika typer av arbeten med varandra. Systemet gör det också möjligt att samarbeta över hela organisationen genom att visualisera de planerade åtgärderna och statusen för alla verksamheter i en gemensam kartbild.

Kan stävja den stora eftersläpningen av underhåll

Det finns en enorm eftersläpning av vägunderhåll i Norge, och stora investeringar går till spillo på grund av bristande underhåll. Detta är uppenbart i RIE: s State of the Nation 2021.

 

– Det är den typen av uppdrag vi söker och kan bidra bäst till. Vi vill berömma Fylkeskommunerna för en mycket framåtblickande hållning som kommer att driva detta område framåt. Systemet är relevant för alla som arbetar med drift och underhåll, från byggare till entreprenör, ambitionen är att skapa en lösning som ska bidra till smartare och mer lönsam väg- och anläggningsförvaltning. Det finns fortfarande mycket kvar att göra när det gäller digitalisering av infrastrukturen för transporter, och särskilt inom vägförvaltningen ser vi att det finns utrymme för enorma vinster, säger Jenny Moche, VD på Norconsult Astando.

Lösningen kommer att tas i bruk från och med 2022.

Mer detaljerad om lösningen:

Lösningen bygger på tre befintliga produkter från Astando/NoIS som sätts ihop i en gemensam lösning som kommer att utgöra ett förvaltningssystem för vägar och vägobjekt:

1.             ISY Road hanterar vägnätet med alla dess egenskaper. ISY Road innehåller också ett anläggningsregister som hanterar alla objekt i NVDB såsom vägar, tunnlar, broar, belysning, skyltar etc. Också andra datamängder kan läggas in i anläggningsregistret. I ISY Road planeras scenarier för underhåll och kontroll av olika vägar och objekt och estimerade kostnader beräknas per scenario för vald period.

 

2.             ISY Case är systemets ärendehanteringsmotor och kommer att införlivas i lösningen. Denna modul används av entreprenörer och kontrollingenjörer inom verksamheten för uppföljning av arbeten och kontroller i valda scenarier, dvs. underhållsplanen för respektive objekt. Förutom planerat arbete och kontroller kan arbetsordrar och kontrollaktiviteter skapas för den dagliga driften. Allt sammanställs och visualiseras kontinuerligt med hjälp av kartan, vilket ger en helhetsbild av både planerat arbete och daglig drift.

 

3.             ELRAPP hanterar rapportering av jordskred och naturkatastrofer, vägavstängningar, väder- och körförhållanden etc. från entreprenörer till förvaltningsorganisationen och vidare via integrationer till Norges Vassdrag och Energidirektorat samt till Statens vegvesen (VTS och NVDB). Lösningen används idag för administration och uppföljning av kontrakt samt ytterligare uppföljning av entreprenörers rapportering i form av upprättande av arbetsorder och kontrolluppgifter. Med tiden kommer ELRAPP att integreras i ISY-portföljen för att ge en helt sömlös upplevelse för användaren.